Disclaimer

Disclaimer:
Deze site is eigendom van IM&P Solutions. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van IM&P Solutions op het World Wide Web (WWW).

Een en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door IM&P Solutions onderhouden. IM&P Solutions accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina’s. Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden.

Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met IM&P Solutions en/of diens medewerkers ontstaan.

IM&P Solutions attendeert erop dat emailverkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld, tenzij tussen IM&P Solutions en de verzender reeds een leverancier – klantrelatie bestaat en/of IM&P Solutions in de gelegenheid is geweest zich ervan te vergewissen dat een behartiging van de belangen van de verzender geen tegenstrijdig belang oplevert voor de belangen van klanten van IM&P Solutions en/of van IM&P Solutions zelf.

IM&P Solutions wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af.